Looptijd Lening

De looptijd van een lening moet passen bij de levensduur van het product waarvoor u de lening afsluit. De looptijd van een lening wordt meestal uitgedrukt in maanden. Het is soms lastig om je daar wat bij voor te stellen. Bij 60 maanden bent u gewoon 5 jaar aan het aflossen. Vraag u van tevoren af of u wel zo lang wilt blijven aflossen? Denk er maar eens aan hoe oud uzelf bent of een van uw huisgenoten, tegen de tijd dat de lening is afgelost. Als u tien jaar afbetaalt voor een auto die het na vijf jaar begeeft, is dat bijzonder frustrerend. u kunt dan beter geen leningen afsluiten, of minder lenen, zodat u ook korter aflost. u kunt natuurlijk ook kiezen voor een kortere looptijd. Als u voor een lange aflossingsperiode kiest, dan zijn uw maandlasten doorgaans wat lager. Aan het eind van de rit heeft u echter wel meer betaald dan bij een kortere periode. Een lange aflossingsperiode is soms moeilijker te overzien.

Rente Aftrekbaar Fiscus

Wie leent betaalt rente. “Rente” is dus eigenlijk de prijs van geld. Als het gaat om een hypotheek voor uw eigen eerste huis, dan is de rente volledig aftrekbaar van de belasting. Dat geldt ook voor alle verbouwingen of verbeteringen van uw huis en/of tuin. Maar het geldt niet voor een tweede woning of voor een reis, een boot, een auto etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen “consumptief krediet” ofwel “persoonlijke lening”. In het Belastingstelsel 2001 is de aftrekbaarheid van consumptief krediet afgeschaft. Houd daar dus rekening mee, want dat geldt ook voor leningen die al zijn afgesloten!

Voor- en nadelen
Als u geld leent, kunt u nu, op dit moment meer kopen. Dat is een onmiskenbaar en aantrekkelijk voordeel. Reizen, een keuken, een auto, een geluidsinstallatie, een dakkapel: het wordt met een lening snel bereikbaar. Het nadeel komt altijd daarna: de afbetaling van rente en aflossing. Wie leent, neemt nu de lusten en verschuift de lasten naar de toekomst. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u die lasten kunt dragen en als de toekomst een beetje overzienbaar is. Het bedrag van uw leningen, moet u binnen een bepaalde periode terugbetalen. Deze periode wordt de looptijd van de lening genoemd. Als u een korte looptijd kiest, betaalt u per maand een hoger aflossingsbedrag. Een kortere looptijd betekent dat u in totaal minder rente betaalt. Wanneer u een hoog aflossingsbedrag kunt opbrengen, kunt u dan ook beter voor een kortere looptijd kiezen. Is de financiële ruimte niet zo groot, dan kiest u voor het lagere aflossingsbedrag per maand, en daarmee voor een langere looptijd. Bedenk dus wel: hoe hoger de lasten en hoe langer de aflossingsperiode, des te minder zekerheid u heeft over de aflossingsmogelijkheden.

Afwegingen bij het afsluiten van een lening

Wie leent moet straks rente en aflossing gaan betalen. De vraag is dus of uw budget zoveel ruimte biedt dat u de maandelijkse afbetaling van een lening kunt opbrengen. Het antwoord op die vraag kunt u vinden door aan het rekenen te slaan: zet al uw inkomsten en uitgaven per maand op een rijtje. Houd rekening met inkomsten (bijvoorbeeld vakantiegeld) en uitgaven (bijvoorbeeld verzekeringspremies) die maar ééns per jaar betaald moeten worden: sla ze om naar een maandbedrag. Als u de maandbegroting heeft ingevuld, kunt u zien welk bedrag er per maand overblijft voor het aflossen van een lening.

Als er op uw begroting niets overblijft zult u moeten bezuinigen om rond te kunnen komen. Lukt dat? Hoelang? Denk hier altijd goed over na voordat u leningen afsluit. Als u niets of te weinig per maand overhoudt, kunt u ook een andere oplossing zoeken. Misschien kunt u de aankoop een tijdje uitstellen, of kunt u iets aanschaffen dat minder duur is. Of mogelijk kunt u ervoor kiezen iets te repareren, in plaats van het te vervangen. Kunt u de aankoop niet uitstellen, dan zit er niets anders op dan extra te bezuinigen, of uw inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door een (bij)baantje, of het verhuren van kamers.

Ook als uw begroting precies sluitend is, zult u moeten bezuinigen om de afbetaling van een lening op te kunnen brengen. Een argument om toch een krediet te nemen terwijl u misschien liever niet de aflossing op u zou willen nemen, is wanneer er anders hogere kosten ontstaan. Stel dat uw huis dringend moet worden opgeknapt en dat u daarvoor een lening nodig heeft. Als u het huis niet opknapt, kan het zijn dat er nog grotere schade ontstaat aan het huis zodat u uiteindelijk duurder uit bent.

Dit soort situaties kunnen ook ontstaan bij de vervanging van de auto die u beslist nodig heeft of de wasmachine. Een krediet is in principe verantwoord als u de maandelijkse aflossing kunt opbrengen en daarnaast nog voldoende opzij kunt leggen voor andere grote uitgaven (zodat u daarvoor niet opnieuw hoeft te lenen) én als u geen rekening hoeft te houden met een vermindering van uw inkomen gedurende de looptijd van het krediet. In een aantal gevallen kan de looptijd van leningen te lang worden. u kunt dan beter geen lening nemen of een lening voor een lager bedrag afsluiten.

Meerdere offertes aanvragen
Vraag altijd een aantal offertes aan bij aanbieders, zodat u zelf kunt bepalen waar u het goedkoopste kunt lenen, tegen de voorwaarden die het beste passen bij uw specifieke wensen.